ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಾದಗಳ ಬಳಕೆ

-ಬದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ಮøತಿಪಟಲ ಸೇರಿಹೋಗಿರುವ ವಿವಾದಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಬಿಜೆಪಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.