ಬೋಡೋ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಶಯ ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರದತ್ತ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ

ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯೆಡೆಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರುತ್ತಿವೆ. – ಎಂ.ಕುಸುಮ ಹಾಸನ ಸುಮಾರು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.