ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ರಹಸನದ ಅಂತಿಮ ಚರಣ

ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮ್ ಹೊರಬೀಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನೇದಿನೇ ಪ್ರಹಸನದ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ (ಬ್ರಿಟಿಷ್ + ಎಕ್ಸಿಟ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಹಸನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.