ಬ್ಲ್ಯಾಕ್  ಪಂಗಸ್ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಂಗಸ್ ಬಾಧಿಸತೊಡಗಿತು. ಜೊತೆಗೆ ವೈಟ್, ಯಲ್ಲೊ ಪಂಗಸ್ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಈ ಪಂಗಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಟಿರೈಡ ಬಳಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.