ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏಳು ನಕಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು

-ನಿಖಿಲ್ ಇನಾಂದಾರ್ ಅಪರ್ಣಾ ಅಲ್ಲುರಿ, ಬಿಬಿಸಿ ಅನುವಾದ: ಎಂ.ಕೆ.ಆನಂದರಾಜೇ ಅರಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.