ಸುಲಭ ಲಂಚ-ಸಕಾಲ ಸೇವೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಲಂಚವನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ‘ಸಕಾಲ’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ? ಸುಲಭ ಲಂಚ-ಸಕಾಲ ಸೇವೆ ‘ಸಕಾಲ’ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.