ಮಠಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಮOಡಿಯೂರುವ ಸರ್ಕಾರ!

-ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ದನಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾತಿಗಳು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನರಳುವಂತಾಗಿವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗಳ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಉಳ್ಳವರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.