ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ

ಇಂತಹ ಸ್ನೇಹಪರರ ಊರಿನ ಸಹಜೀವನ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಕೇತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಕಾರ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ! ಇದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.