ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಾದಶಹಾ ಆದ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದ ತಲಾ ಆದಾಯ $1516 ಇದ್ದು 2020ರವರೆಗೆ ಇದು ಭಾರತದ ತಲಾ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.