ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು

ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕತಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದೊಳಗೆ ಪಸರಿಸಿದ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.