ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮವೂ ಮುಖ್ಯ

ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆ-ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.