ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸಿದುಕೊಂಡವರಾರು?

ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಂಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೈನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, `ಇಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದದವರು ಮಾಹಿತಿ ವಂಚಿತರಾದರೆ, ಓದುವವರು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.