ಮಾನವಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ‘ಮಾರ್ಗಾನ್ವೇಷಣೆ’ ಎನ್ನುವ ಕತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. -ರಾಜಾರಾಮ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.