ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ಎಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಬಹುತೇಕರು ಈ ಚರ್ಚೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ-ಹೀಯಾಳಿಸುವ ಚರ್ಚೆಯೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಭಜಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.