ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವೇ ಕಾರಣ!

ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು, ರಾಗಗಳನ್ನು, ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಡುವ ಗುರುಪರಂಪರೆ ಈಗಿನದು. -ಬಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪಂ.ಭೀಮಸೇನ ಜೋಷಿ, ಡಾ.ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ವಿದೂಷಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.