ಮುಕ್ಕಾದ ಮಂತ್ರದಂಡ ಹಿಡಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ

ಮಣಿರತ್ನಂ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್; ಚಿತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಕರಣ, ವಾಕ್ಯಜೋಡಣೆ, ಕಥೆ, ದೃಶ್ಯ, ನೋಟ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೊಸತನ ತಂದವರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.