ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂತರ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.