ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ: ಹಿಂದೇನು..? ಮುಂದೇನು..?

ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅವಗಣನೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಘೆಟ್ಟೋಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.