ಮೈಸೂರು `ಬಹುರೂಪಿ’ಯ ನಿಜರೂಪ !

ಮೈಸೂರಿನ ‘ಬಹುರೂಪಿ’ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಬಟ್ಟೆ, ತಿಂಡಿ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಳ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ `ಸಹರಾ’…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.