ಮೋದಿ ಎನ್ನುವ ಒಗಟು

-ಪೃಥ್ವಿದತ್ತ ಚಂದ್ರಶೋಭಿ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಮಾತೇನಲ್ಲ. 2001ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login