ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಿಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು `ದರಿದ್ರ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಬಂಡವಾಳ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದೀತು! -ಡಾ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 80ರ ದಶಕದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.