ಯಂತ್ರಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಪ್ರಸ್ತುತ!

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಯಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ! ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಕಂಪನಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.