ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮುಂಗಡಪತ್ರಗಳು

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಆಡ್‍ಹಾಕ್ – ಡೇ ಟು ಡೇ’ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಾಯಕತ್ವದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.