ಯುವಮನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿತ್ತುವ ದಯಾನಂದ ಅವರ ‘ಹಾದಿಗಲ್ಲು’

-ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ.ಡೊಳ್ಳಿನ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬಡ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ, ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಗಳ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ತನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಛಲವೊಂದರಿಂದಲೇ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ, ಗಮ್ಯ ತಲುಪಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ಈ ಕೃತಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.