ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನರ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕವಿರತ್ನ ಮುಂತಾದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರನ್ನ ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣ, ಸಾಹಸಭೀಮವಿಜಯ (ಗದಾಯುದ್ಧ) ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.