ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು ಯಾರು?

ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.