ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಲಿ

-ಡಾ.ಉಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾನೊಬ್ಬಳು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧಕಿ; ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವಳು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಎನ್ನುವ ವೈರಸ್ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.