ರೈತ ಚಳವಳಿ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲೇಖನಗಳು

• ‘ಭಾರತದ ರೈತ ಚಳವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸ’ (ಹರಿಕಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜಿತ್) • ‘ಕೃಷ್ಣಯ ನೀರು ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು’ • ‘ಬಿಜಾಪುರದ ಬರಿಗಾಲ ಗಾಂಧಿ ಭೀಮಸಿ ಕಲಾದಗಿ ಅವರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.