ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಂಗವಲ್ಲ – ಎಸ್.ಎಮ್.ಜಾಮದಾರ್

ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಂಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓದುಗರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.