ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

• ಆಸಕ್ತರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೇಖನ, ಕವಿತೆ, ನೀಳ್ಗತೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅನುವಾದಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. • ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ‘ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆ’ಯ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.