ವಚನಗಳ ಸಂಕಲನದ ಕಥನ

ವಚನಗಳು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪಠ್ಯಗಳು? ಅವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆಧುನಿಕ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುವ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.