ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೈಪಿಡಿ

-ಶಂಕರಗೌಡ ವೈ ಪಾಟೀಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು: ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ ಸಂಪಾದಕರು: ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾಷ ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ: 2020 ಪುಟ: 142 ಬೆಲೆ:…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.