ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಏಕಿಲ್ಲ?

-ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶಾ ಬರಹಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ, ಕೃತಿಕಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ, ಅವಲೋಕನ, ಬೆನ್ನುಡಿ, ಮುನ್ನುಡಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಏಕಮುಖೀ ಹೊಗಳಿಕೆ-ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.