ವಿಮರ್ಶೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕೋ, ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕೋ?

ಕಲಾಕೃತಿಯೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸದಾ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವಿಮರ್ಶೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವೂ ಅಲ್ಲ;…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.