ವಿರಹದ ಬಾನಿನ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು

-ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ‘ತನ್‍ಹಾಯಿ’ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಜಲ್‍ಗಳಂತೆಯೇ ವಿರಹದ ಹೂರಣವುಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿಯ ಕವಿತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.