ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ವಿವಾದ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವ ಲಿಂಗಾಯತ-ವೀರಶೈವ ವಿವಾದವು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಹಿಂದೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.