ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಮಾನ

-ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೆರೆದ ಡಾನಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವೆಲ್ಯೂಶನರಿ ಗಾಡ್ರ್ಸ್‍ನ ಮುಂಚೂಣಿ ಸೈನ್ಯ ‘ಖುದ್ಸ್’ನ ಜನರಲ್ ಖಾಸಿಮ್ ಸುಲೇಮಾನಿಯವರನ್ನು ಹಾಡುಹಗಲೇ ಸಂಹರಿಸಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.