ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಮಾನ

-ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್ಟçವಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ್ಯಾಶನಲಿಸಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೆöÊದು ಲಸಿಕೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ‘ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ್ಯಾಶನಲಿಸಮ್’ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್ಟçವಾದ ಕೊರೊನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.