ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಮಾನ

ವಿರಾಟ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಹಾಂಗ್‍ಕಾಂಗ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಂಗ್‍ಕಾಂಗ್‍ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿರಾಟ ರೂಪ ತಾಳಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.