ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಎಫ್‍ಎಟಿಎಫ್‍ನಿಂದ ಕಡೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಹೆಣಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.