ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ!

-ಸೌಮ್ಯಾ ಕೋಡೂರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಿಗಿಂತ ಸಂಘದ ನೇರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವವರು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರಿತಾದ ಸಂಘದ ಈ ಬಗೆಯ ದ್ವೇಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.