ಸಂಚಾರ ಎಂಬ ಸಂಕಟಯಾತ್ರೆ

ನಾನು ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು 6 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟವ್ರ್ಯೂಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಂದಿನ ಸುಭಾಷ್‍ನಗರ ಎಂಬ ಖಾಲಿ ಕೆರೆಯನ್ನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.