ಸಂಪಾದಕೀಯ

ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳೀಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ‘ನಾಳೆ ಬಾ’ ಎಂದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೋ, ಕರಕಲು ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದಲೋ ಗೀಚುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಡುರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕದ ತಟ್ಟುವ ದೆವ್ವ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.