ಸಂಶೋಧನೆಯ ‘ಮಾರ್ಗಾನ್ವೇಷಣೆ’ಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ತಾತ್ವಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು!

-ರಂಗನಾಥ ಕಂಟನಕುಂಟೆ ಇದು ಹಲವು ದೃಶ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ. ಹಲವು ಪರಸ್ಪರ ವೈರುದ್ಯದ, ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.