ಸಮರ್ಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾರಸುದಾರಾ

  ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆದ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯದವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಂಚಲನೆಗೂ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಾರಸುದಾರಾ ನಾಟಕ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.