ಸಮಾಜಮುಖಿ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆ

ಇದೀಗ ‘ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಹರ್ಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಈಡಾಗಲು, ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲು ಜನವರಿ 13ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧೀಭವನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಮತ್ತು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.