‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ’ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು…

ಉದ್ಯಮಿ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಕುರಿತು ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.