ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬೇಕು

ಭಾಷೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಅವಿನಾ ಭಾಗವೇ ಅಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಿಕತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆದರ್ಶ, ಭಾವುಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗದು. -ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ     ಕನ್ನಡ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.