ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘರ್ಷ

ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ವಲಸೆ ಬಾಂಬ್’ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ! ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೋಗವಾಹಕರಾದರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.