ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು

ಸರಕಾರ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮನಸ್ಸೇಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಇಂದು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.